ČR v nájmech druhá nejdražší v EU, hned za Dánskem!

Překvapí v tomto státě ještě někoho, že Česká republika je v oblasti nájemního bydlení druhou nejdražší zemí Evropské unie? Pochopitelně v přepočtu na průměrný příjem, který je zde více než žalostný.

V našem státě zjevně neplatí, že za odvedenou práci má být i odpovídající mzda. Především velké nadnárodní řetězce si z českých občanů udělali levnou námezdní pracovní sílu. To vše za podpory, či přihlížení, naší politické garnitury.

Nebo je pro někoho normální, aby na zaplacení běžných životních potřeb (nájem, potraviny, složenky za energie apod.) bylo nutné mít dvě zaměstnání?

Celý článek o růstu nájmů si můžete přečíst ZDE.

MM

Pálit, nebo nepálit?

Jak se vám líbí, když poblíž vašeho obydlí někdo pálí listí, větvě a kdoví co ještě? Jste zastánci nebo odpůrci pálení na otevřených ohništích v blízkosti bytové zástavby?

Pálení listí, větví. Pálení odpadu je zakázáno!

Pálení odpadu je zakázáno! Zdroj foto:  www.ostrov.cz

Občanský zákoník řeší problematiku pálení v § 1013 – „vlastník se zdrží všeho, co působí, že odpad, voda, kouř, prach, plyn, pach, světlo, stín, hluk, otřesy a jiné podobné účinky (imise) vnikají na pozemek jiného vlastníka (souseda) v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezují obvyklé užívání pozemku„. Z uvedeného paragrafu vyplývá, že V BLÍZKOSTI BYTOVÉ ZÁSTAVBY SE PÁLIT NESMÍ, protože nikdo nemůže vědět, jakým směrem se bude z ohniště dýmit a kam spadnou toxické imise.

Kromě výše uvedeného je nepříjemný i samotný zápach z kouře v bytě. Zvláště textilie si tento kouřový odér udržují poměrně dlouho, což znamená praní záclon po každém větším vykouření bytu.

Zvláštní specialitkou některých sousedů pak je pálení po dešti, nebo i za deště. Večer na zahradě zapálí zmoklý odpad a spokojeně odjedou domů dýchat čerstvý vzduch 🙂 Ohniště pochopitelně dýmí až do druhého dne (minimálně) a je o „vesnickou idylku“ postaráno.. Trvá zpravidla několik dní, než se dům podaří vyvětrat, pokud do té doby znovu někdo nezapálí. To, že se zapálený oheň nesmí nechat bez dozoru osoby starší 18 let nikoho netrápí, dokud se nic nestane. Kdo má „to štěstí“ na sousedy, kteří rádi pálí, ví, že i vyhaslé spáleniště zapáchá v okolí ještě několik dní po uhašení.

Napadne vůbec tyto lidi, že znepříjemňují život sousedům?

Závěrem nutno v této věci podotknout, bez ohledu na jakékoliv právní předpisy, že slušný člověk v blízkosti rodinných domů nezapálí. To udělá pouze někdo, komu je zatěžko odvézt kolečko s listím do poblíž se nacházejícího kontejneru na bioodpad. Přitom jsou obce od 1.1.2015 povinny zajistit pro domácnosti místa pro odkládání bioodpadů – ukládá jim to zákon o odpadech č. 229/2014 Sb. Obce však v tomto smyslu své občany neinformují, popřípadě je informují tak, že přistavený kontejner na bioodpad je tam umístěn díky záslužnému činu starosty apod. Někteří starostové navíc pálení bioodpadu podporují, popř. tento problém bagatelizují. Nějaké zatěžování občanů imisemi je vůbec netrápí.

Vyjádřit vlastní názor na toto téma můžete níže v anketě i v komentáři..

MM

Kdy lze prodávat obecní majetek pod cenou

K uvedenému tématu uvádí redaktorka Kateřina Perknerová v Českobudějovickém deníku 13.2.2015 na str.14:

Judikatura Nejvyššího soudu (především rozhodnutí 827/2012) vychází ze zásady, že není vyloučena odpovědnost jednotlivých členů kolektivního orgánu (např. zastupitelstva nebo rady), jestliže tento orgán na svém zasedání přijal rozhodnutí, které vedlo k porušení zákonné povinnosti proto, že došlo ke schválení převodu vlastnictví nemovitého majetku za podstatně nižší cenu, než je cena obvyklá. Pokud uvedeným rozhodováním došlo k porušení povinnosti majetek obce řádně opatrovat, nebo spravovat, pak šlo o porušení důležité povinnosti v pojetí § 221 odst. 1 trestního zákoníku.

Celý článek je k dispozici na webových stránkách www.denik.cz ZDE.

Chcete pozemek v Římově za 7,- Kč/m2? Zajděte na obec.

Prodej pozemků Římov

V současné době již tento dokument na stránkách obce nenaleznete.

Jako vítězná nabídka byla vybrána nabídka s cenou 7,- Kč/m2, byť se nejednalo o nabídku s nejvyšší nabízenou cenou. Odůvodnění tohoto rozhodnutí bylo, že předkladatel vítězné nabídky „dlouhodobě na těchto pozemcích hospodaří“ (viz. Usnesení ze 39. zasedání Zastupitelstva obce Římov). To, že obec mohla získat za prodej pozemků vyšší finanční částku, byl zřejmě jen takový nepodstatný detail.

„Dlouhodobým“ hospodařením na pozemcích mělo být to, že předkladatel vítězné nabídky měl tyto pozemky v pronájmu od obce (bez předkupního práva, cena za pronájem nezveřejněna) od roku 2008, přičemž v pronájmu měl pouze 2 ze 3 prodávaných pozemků.

Zbývá již jen doplnit, že každý zastupitel skládá před zahájením výkonu své funkce tento SLIB: „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.

Do jaké míry bylo výše popsané jednání v zájmu obce a jejích občanů posoudí jistě každý sám.

Každopádně, každý může zkusit požádat vedení obce o odprodej pozemků za cenu 7,- Kč/m2, možná bude s tou správnou nabídkou úspěšný.

MM

Uzavírka Římov Holkov končí 13.11.2013

Stále častěji Rimov.info kontaktují lidé s dotazem ohledně zprůjezdnění komunikace II/155 ze Římova do Holkova, jelikož tuto informaci na oficiálních stránkách obce Římov nemohou najít. Zjistil jsem na Správě a údržbě silnic Jihočeského kraje, že uzavírka silnice v úseku Římov – Holkov má skončit 13.11.2013 a od 14.11.2013 má být úsek ze Římova na Holkov již průjezdný.

13.11.2013 má být příslušným stavebním úřadem udělen kolaudační souhlas k opravenému mostku. Po obdržení kolaudačního souhlasu pak Správa a údržba silnic odstraní objížďkové dopravní značení a ihned potom lze již silnici používat. Pokud vše proběhne bez problémů, provoz na úseku Římov Holkov (Holkov Římov) bude obnoven ještě dnes 13.11.2013 – ihned po odstranění objížďkového dopravního značení.

MM

Uzavírky v Římově aneb když hlava neví, co dělá pata

Od srpna 2013 probíhá oprava mostku mezi Římovem a Holkovem. Uzavírka silnice II/155 má trvat 4 měsíce, pokud vše půjde podle plánu. 4 měsíce je pro uzavírku CELÉ komunikace poměrně dlouhá doba, vzhledem k tomu, jaké komplikace to způsobuje v souvislosti s každodenními objížďkami po dalších „tankodromech“.

Podle mého názoru by kompetentní úředník takovouto dlouhodobou uzavírku celé silnice neměl vůbec připustit a měl by trvat na částečném zprůjezdnění komunikace. A pokud to z technických důvodů není možné, měla by oprava takovéto komunikace probíhat v dvousměnném či třísměnném režimu, aby proběhla v co nejkratším termínu. To vše se dá samozřejmě smluvně zajistit, pokud by se chtělo. Zde (a nejen zde) jsou však očividně jiné zájmy. Za pozornost stojí už samotné pojmenovávání této akce jako rekonstrukce MOSTU č. 155-009 či MOST na Holkov uzavřen apod. Asi hlavním důvodem pojmenování této akce je, že mostek by se dal opravit za 1 měsíc a nemohlo by se účtovat tolik, jako se účtuje za čtyřměsíční opravu „mostu“.

Člověk by řekl, že když už se takováto oprava provádí, mají kompetentní úřednici dopředu promyšleno, kudy budou lidé po dobu opravy jezdit. Omlouvám se, pozapomněl jsem na chvíli, že žijeme v České republice. Věrchuška (“elita“) se prostě rozhodla, že se obě komunikace z Římova do Českých Budějovic uzavřou ve stejném termínu. A určitě si to i „správně“ zdůvodní – hrozící propadnutí dotace apod..

Prostě, abychom moc nezpohodlněli, uzavřela se i druhá komunikace III/15529 do Českých Budějovic a nám nezbývá než doufat, že se poslední silnice do Římova z třeboňského směru také nezačne opravovat a že vydrží stařičký most z roku 1868 (toto je skutečný MOST, viz. foto níže) přes řeku Malši, který je zároveň technickou památkou. Ještěže měli naši předkové zlaté ruce a téměř 150 let starý most, dimenzovaný pro koňské povozy, stále slouží pro osobní dopravu i pro přetížené 50-ti tunové kamiony.

Dole pod fotografiemi si v anketě můžete tipnout, za jak dlouho se bude silnice opravovat znovu.

MM

Foto: Most v Římově přes řeku Malši – technická památka rejstříkového čísla 3-5878

Rimov-objizdka-po-moste-z-roku-1868

Most_Rimov-technicka-pamatka_most_v_Rimove_uzavirka_objizdky_objizdka_v_Rimove

Most_Rimov-technicka-pamatka_most_v_Rimove_objizdka-rimov

Včera rudý, modrý dnes, já jsem zloděj z ODS!

Organizace Dokonalých Strak to dopracovala až na okraj politického propadlište. Normální člověk tyto korupčníky už volit nebude. To ale neznamená, že se znovu nedostanou do parlamentu. Proč?

Jsme jedna z mála zemí tzv. západního světa, možná jediná, kde volby trvají 2 dny a kde jsou volební urny přes noc bez dozoru volební komise. Pokud vím, tak výjimkou je ještě Itálie, tam ale volební urny přes noc hlídají carabinieri (policisté). Zastánci „našeho“ volebního systému budou jistě tvrdit, jak je vše v naprostém pořádku, že je vše zabezpečené, zapečetěné atd. atd. Faktem však zůstává, že volební urny jsou v noci z pátku na sobotu (od cca 22:00 do 08:00 hod.) bez dozoru a samotné volební urny rozhodně nemají charakter bezpečnostního trezoru.

A abychom nechodili pro příklad příliš daleko, zůstaneme u volební urny nacházející se v budově OÚ Římov. Pokud by někdo s přístupem do domu ukryl přes noc v domě „náležitě poučenou“ osobu blízkou, měla by pak takováto osoba 10 hodin na to, aby vyměnila hlasovací lístky ve volební urně za předem připravené hlasovací lístky té „správné strany“.

Zbývá si už jen položit otázku: kdo má klíče od domu?

MM

O Klausovi z tisku:

Klaus Kellner PPF Group

Upozornění na možnost vyvlastnění nemovitostí v Římově!

Nový Územní plán obce Římov

při návštěvě OÚ Římov požádal o zkopírování „opraveného“ vyvlastňovacího výkresu s tím, že kopii uhradím. S panem starostou jsme se domluvili, že kopii výkresu „VPS“ pořídí u manželky, protože na OÚ není k dispozici kopírovací stroj pro kopie většího formátu. Asi po 1 měsíci jsem se panu starostovi ozval, jestli bych si slíbenou kopii mohl vyzvednout. Odpověď: nemohl, u manželky už kopii z technických důvodů pořídit nelze. A dál si mám již, pokud budu něco obdobného chtít, zažádat oficiální písemnou formou. Nezbývá tedy, než úřadovat..

Zde uvádím doslovný výňatek předmětné textové části ÚP (od str. 29, bod 7.) týkající se možného vyvlastňování nemovitostí v soukromém vlastnictví:

Územní plán Římov – textová část

7. vymezení veřejně prospěšných staveb, veřejně prospěšných opatření, staveb a opatření k zajišťování obrany a bezpečnosti státu a ploch pro asanaci, pro které lze práva k pozemkům a stavbám vyvlastnit

V řešeném území jsou navrženy tyto VPS:

7a) k.ú. Římov:

V1 – středotlaký přívod plynu z Velešína do Římova

V2 – středotlaký přívod plynu z Velešína do Dolních Vesců

V3 – přívod vodovodu do Dolních Vesců

V4 – odbočka VN a trafostanice Dolní Vesce

V5 – obchvat Hamru na silnici III.třídy

V6 – propojovací cesta s dešťovou kanalizací

V7 – lávka pro pěší a cyklisty přes Malši

V8 – severní obchvat Římova na silnici II.třídy

V9 – propojovací cesta z Římova do Vesců

V10 – trafostanice Římov – západ

V11 – propojovací komunikace u hřiště

V12 – přeložka vedení VN Římov – u hřiště

V13 – vodovodní řad Římov – U Cedronu

V14 – stezka pro pěší a cyklisty k Cedronu (Třeboňská)

V15 – výtlak splaškové kanalizace od Hamru

V16 – vodovodní řad do chatové zástavby

V17 – vodovodní řad do Hamru a D.Stropnice

VO – dálkový vodovodní řad Římov – Plav

VTP – dálkový vysokotlaký plynovod Borovany – Velešín

7b) k.ú. Branišovice:

V1 – propojující místní komunikace Kladiny

V2 – splašková kanalizace Branišovice na ČOV Římov

V3 – odl. stanice kanalizace Branišovice – sever

V4 – čerpací stanice a výtlak kanalizace Branišovice – východ

V5 – propojující obslužná komunikace vč.sítí

V6 – dešťová kanalizace nebo stoka vč. retence

V7 – východní obchvat silnice III.třídy Branišovice

V8 – el. vedení VN vč. trafostanice Branišovice – sever

7c) k.ú. Dolní Stropnice:

V1 – propojení pěší a cyklistické trasy přes řeku Malši

V2 – vodovod pro chatovou zástavbu Klady

V3 – vodovodní řad z Římova pro D. Stropnici

V4 – propojující komunikace D.Stropnice – Branišovice

V5 – splašková kanalizace D.Stropnice

V6 – dešťová kanalizace D.Stropnice

V7 – ČOV Dolní Stropnice

V8 – rozšíření obslužných komunikací vč. sítí D.Stropnice

V9 – přípojka VN vč. TS pro D.Stropnici

V10 – propojující komunikace D.Stropnice – západ

s rozšířením přechodu přes řeku Malši

VTP – dálkový vysokotlaký plynovod Borovany – Velešín.

7d) VPO s možností vyvlastnění pozemku:

k.ú. Římov:

O1 – opatření proti záplavám Hamru – hrázka na Malši

O2 – založení lokálního biokoridoru 4 Vesce

k.ú. Branišovice:

O1 – realizace lokálního biokoridoru Branišovice – jih

O2 – realizace lokálního biokoridoru Branišovice – východ

O3 – protizáplavový rybník pod vsí

k.ú. Dolní Stropnice:

O1 – založení lokálního biokoridoru – propojení lesíků.

MM

3 otázky na pana Ing. Tomáše Hluštíka, člena Zastupitelstva obce Římov

Vážený pane inženýre,

jelikož jste dosud neodpověděl na dotazy týkající směrnice o zadávání veřejných zakázek, dovoluji si Vás poprosit o odpověď na následující otázky..

Pustíte mě do účetnictví obce?

Vaše odpověď v komentáři u článku je poměrně rozporuplná. Píšete, že nahlédnout do účetnictví obce mohu, v jiné části Vašeho komentáře píšete, že nemohu, konkrétně..

.., že podle Zákona o obcích a podle Zákona o svobodném přístupu k informacím mám na nahlédnutí do účetnictví v omezené míře právo, ale, cituji Vás: „Bohužel nikdo Vám bez souhlasu například nějakého imaginárního občana pana Vopršálka nemůže ukázat dokument, ze kterého byste vyčetl, kolik a kdy zaplatil za popelnice, že koupil pozemek od obce, že prodal pozemek obci, že koupil od obce dřevo, nebo že třeba dostal pokutu za rušení nočního klidu.“

To by ale pro mě znamenalo, že se do účetnictví obce podívat nemohu, jelikož mě zajímá KOMU a za KOLIK se prodává obecní majetek a KOMU a za JAKÝCH podmínek se přidělují veřejné zakázky.

Upřesním tedy moji původní otázku a prosím konkrétní odpověď..

1. Pustíte mě do účetnictví obce? Chtěl bych nahlédnout do všech listin v účetnictví obce Římov, zejména do smluv, výpisů z bankovních účtů obce, daňových dokladů a všech souvisejících dokumentů za maximální možné časové období zpětně. Zajímá mě především, co, za kolik a komu obec prodala. Jaké veřejné zakázky a komu obec přidělila, za jakých podmínek?

Prosím o konkrétní odpověď na moji otázku/žádost. Tedy, zda-li mi požadované dokumenty poskytnete k nahlédnutí? Popřípadě, které dokumenty k nahlédnutí neposkytnete a z jakého důvodu? Kdy mohu přijít – kdy budou požadované dokumenty připraveny k nahlédnutí?

2. Napsal jste v souvislosti se směrnicí o zadávání veřejných zakázek, že, cituji: „… je tedy v zájmu obce nějaká jasná pravidla stanovit.“ Pokud vím, jste členem Zastupitelstva obce Římov od roku 2006 a sám píšete, že směrnice o zadávání veřejných zakázek, defakto stejného obsahu, platí již několik let. Jaká jasná pravidla jste za tu dobu v zastupitelstvu Vy osobně navrhl?

3. Uvedl jste, že jste měl ohledně kritiky směrnice nějaká jednání. O jaká jednání šlo, úřední nebo neformální? S kým jste jednal a jaká byla stanoviska zúčastněných osob? Byl z jednání sepsán nějaký záznam?

Děkuji předem za Vaše odpovědi a jsem s pozdravem

Milan Mikeš