3 otázky na pana Ing. Tomáše Hluštíka, člena Zastupitelstva obce Římov

Vážený pane inženýre,

jelikož jste dosud neodpověděl na dotazy týkající směrnice o zadávání veřejných zakázek, dovoluji si Vás poprosit o odpověď na následující otázky..

Pustíte mě do účetnictví obce?

Vaše odpověď v komentáři u článku je poměrně rozporuplná. Píšete, že nahlédnout do účetnictví obce mohu, v jiné části Vašeho komentáře píšete, že nemohu, konkrétně..

.., že podle Zákona o obcích a podle Zákona o svobodném přístupu k informacím mám na nahlédnutí do účetnictví v omezené míře právo, ale, cituji Vás: „Bohužel nikdo Vám bez souhlasu například nějakého imaginárního občana pana Vopršálka nemůže ukázat dokument, ze kterého byste vyčetl, kolik a kdy zaplatil za popelnice, že koupil pozemek od obce, že prodal pozemek obci, že koupil od obce dřevo, nebo že třeba dostal pokutu za rušení nočního klidu.“

To by ale pro mě znamenalo, že se do účetnictví obce podívat nemohu, jelikož mě zajímá KOMU a za KOLIK se prodává obecní majetek a KOMU a za JAKÝCH podmínek se přidělují veřejné zakázky.

Upřesním tedy moji původní otázku a prosím konkrétní odpověď..

1. Pustíte mě do účetnictví obce? Chtěl bych nahlédnout do všech listin v účetnictví obce Římov, zejména do smluv, výpisů z bankovních účtů obce, daňových dokladů a všech souvisejících dokumentů za maximální možné časové období zpětně. Zajímá mě především, co, za kolik a komu obec prodala. Jaké veřejné zakázky a komu obec přidělila, za jakých podmínek?

Prosím o konkrétní odpověď na moji otázku/žádost. Tedy, zda-li mi požadované dokumenty poskytnete k nahlédnutí? Popřípadě, které dokumenty k nahlédnutí neposkytnete a z jakého důvodu? Kdy mohu přijít – kdy budou požadované dokumenty připraveny k nahlédnutí?

2. Napsal jste v souvislosti se směrnicí o zadávání veřejných zakázek, že, cituji: „… je tedy v zájmu obce nějaká jasná pravidla stanovit.“ Pokud vím, jste členem Zastupitelstva obce Římov od roku 2006 a sám píšete, že směrnice o zadávání veřejných zakázek, defakto stejného obsahu, platí již několik let. Jaká jasná pravidla jste za tu dobu v zastupitelstvu Vy osobně navrhl?

3. Uvedl jste, že jste měl ohledně kritiky směrnice nějaká jednání. O jaká jednání šlo, úřední nebo neformální? S kým jste jednal a jaká byla stanoviska zúčastněných osob? Byl z jednání sepsán nějaký záznam?

Děkuji předem za Vaše odpovědi a jsem s pozdravem

Milan Mikeš

 

Odpověď na dotazy pana Ing. Tomáše Hluštíka, člena Zastupitelstva obce Římov

Vaše otázka: „V čem naše směrnice porušuje zákon?“ je zodpovězena v první polovině článku „Směrnice o zadávání veřejných zakázek, aneb příprava trestné činnosti místní samosprávou“, konkrétně v části popisující směrnici v bodech: 2.2.1., 2.2.2., 2.2.3., 2.3.2., 2.3.3. a 2.3.4. Pokud mám na Vaši otázku odpovědět co nejstručněji, pak odpověď je taková, že podstatou mé kritiky není citace paragrafů, ale skutečnost, že úřední dokument podporuje korupci. V citovaném článku jsou všechna prokorupční ustanovení směrnice popsána. Pakliže i přes opakované přečtení této části článku tvrdíte, že nevíte v čem je směrnice protizákonná, je to podle mého názoru možné pouze ze 2 důvodů:

a) buď jste si směrnici pozorně nepřečetl,

nebo

b) máte Vy sám ze směrnice nějaký osobní prospěch.

Jiný racionální důvod mě skutečně nenapadá. Myslím si, že moje kritika směrnice je srozumitelná a pochopí ji každý nepodjatý člověk. Je mi žinantní, že Vám musím odpovědět takto, protože Vás v žádném případě nechci nijak urazit a neberte prosím moji odpověď nijak ve zlém, ale pokud po mně požadujete upřímnou odpověď na Vaši otázku „V čem naše směrnice porušuje zákon?“, nemohu Vám odpovědět jinak.

Pokud se mě ptáte, zda-li vidím něco špatného na tom, že se zastupitelstvo a Kontrolní výbor zabývaly mým článkem, který jsem poslal VÝHRADNĚ do Informačních listů obce Římov, pak odpovídám, že ANO. Vadí mi to, že úředník nedělá co má, ale účelově si dělá co chce. Já jsem článek poslal výhradně ke ZVEŘEJNĚNÍ do Informačních listů obce Římov, nikoliv zastupitelstvu či Kontrolnímu výboru. Jinými slovy, článek kritizující směrnici měl být dán ve známost širší veřejnosti, nikoli pouze autorům kritizované směrnice! V případě, že by byl článek zveřejněn v Informačních listech obce Římov (jak bylo starostou původně přislíbeno) a následně by byl probírán na zastupitelstvu či jakýchkoliv jiných orgánech obce, bylo by vše v naprostém pořádku. Jestliže jste ale zveřejnění článku zamítli, neměli jste ŽÁDNÉ právo dále s cizím článkem jakkoliv manipulovat. Je mi líto, že Vy tento rozdíl nevidíte.

Co se týká odpovědí na otázky, rád bych Vám jen připomenul, že já jsem řadový občan Římova a dosud jsem od Vás, coby zastupitele obce Římov, nedostal odpověď na poměrně důležité dotazy týkající směrnice o zadávání veřejných zakázek. Dovolím si proto tyto otázky PŘIPOMENOUT V DALŠÍM ČLÁNKU A PROSÍM O JEJICH ZODPOVĚZENÍ. Děkuji.

Milan Mikeš