Směrnice o zadávání veřejných zakázek, aneb příprava trestné činnosti místní samosprávou

ZDE PROSÍM KLIKNĚTE PRO ZOBRAZENÍ SMĚRNICE č. 1/2012 – O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK. Směrnice je zobrazena přímo z oficiálních stránek Obce Římov www.rimov.cz, poměrně nepřehledně, naležato (omylem nebo záměrně?).

Jelikož má směrnice o zadávání veřejných zakázek natolik neuvěřitelný obsah, rozhodl jsem se zveřejnit, co nám tato „povedená a dozlatova vypečená“ směrnice fakticky sděluje, tedy, že bylo rozhodnuto o tom, že peníze daňových poplatníků budou vypláceny „vyvoleným“ podle těchto „kritérií“:

– Dodavatele zakázky „malého“ rozsahu, jejichž PŘEDPOKLÁDANÁ cena nepřesáhne 150.000,- Kč bez DPH vybere starosta obce, přičemž je povinen dodržet zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace. /viz. směrnice bod 2.2.1./
Co se ale stane, když tyto zásady (blíže nespecifikované) starosta obce nedodrží, vnitřní směrnice už neříká. Žádnou sankci za porušení pravidel vnitřní směrnice neukládá.

U zakázek, jejichž předpokládaná cena bude od 100.000,- Kč do 150.000,- Kč bez DPH je starosta povinen provést průzkum trhu podle vlastního uvážení. /viz. směrnice bod 2.2.2./

O zakázkách, jejichž předpokládaná cena bude do 100.000,- Kč bez DPH se nevede ŽÁDNÁ dokumentace a NEEVIDUJÍ se. /viz. směrnice bod 2.2.3./

U zakázek „malého“ rozsahu, jejichž předpokládaná cena nepřesáhne 3.000.000,- Kč bez DPH se vybírá nejméně ze 3 dodavatelů/nabídek. /viz. směrnice bod 2.3.2./
Převedeno do praxe to bude nejspíše vypadat tak, že se o zakázky budou „spravedlivě“ dělit 3 firmy. Nic naplat, že jenom v jihočeském kraji fungují desetitisíce firem a živnostníků. Proč vybírat z více uchazečů, když by z toho nic „nekáplo“. No, a tak už asi nikoho nepřekvapí, že ze směrnice se dozvíme, že text výzvy a SEZNAM OBESÍLANÝCH DODAVATELÚ SCHVALUJE STAROSTA. A aby to byl úplný sichr, tak starosta vybírá 3 člennou hodnotící komisi. /viz. směrnice bod 2.3.3./
Co k tomu dodat.. Snad jenom to, že starosta může v „odůvodněných“ případech zadat zakázku přímo jednomu dodavateli podle svého uvážení. /viz. směrnice bod 2.3.4./

U cen zakázek se vždy objevuje sousloví „předpokládaná cena“, přičemž nikde není uvedeno, jak dalece se výsledná cena může lišit od předpokládané ceny. O kolik může být skutečná cena zakázky odlišná od předpokládané ceny? Můžeme jen hádat, o 10 %, 50 %, 100 %?

Za pozornost stojí už samotný název směrnice, zejména její začátek: „Směrnice pro evidenci veřejných zakázek a zadávání zakázek malého rozsahu obcí Římov“.
Odpovídající název by měl spíše být: Zadávání veřejných zakázek obcí Římov (to, že se u zakázek eviduje každá koruna pokládám za samozřejmé). Nicméně, o transparentnost autorům směrnice zjevně nejde. Autorům směrnice jde podle mého názoru zejména o to, aby se zamlžila podstata směrnice a chtějí v lidech vzbudit dojem, že jde jen o jakousi evidenci, které si ani moc nemusejí všímat.

– Když vidím termín „zakázky MALÉHO rozsahu“ ve spojení s miliónovými zakázkami na vesnici, tak to si vysvětluji už jen tak, že si naši zákonodárci za dobu svého působení nakradli již tolik, že milióny korun se pro ně staly kapesným.

Shrneme-li si to celé, tak asi úplně nejvýstižnější název pro tuto směrnici by měl být:
Příprava trestné činnosti místní samosprávou.

Když je toto možné na vesnici, jak to asi chodí o několik pater výše?? Snad se k tomu jednou dobereme a způsobené škody budou splácet ti, kteří je způsobili.

Tuto směrnici, resp. návod k trestné činnosti, podle mého názoru připravil, spíše než současný formální starosta, faktický starosta Koupal V. (starosta od roku 1990 do 2010 za ODS, dříve kandidát KSČ), nyní formálně místostarosta. Mě osobně jeho jednání již nepřekvapuje. Vím, že má ve zcizování obecního majetku dlouholetou praxi (viz. zatím nejznámější jeho zcizení bývalé samoobsluhy). Také jeho bezostyšné hrubé pomluvy občanů, kteří nesdílejí jeho názor a dovolí si kritizovat jeho práci, se už pro něj očividně staly samozřejmou součástí jeho „slušného“ jednání. Žádné pochybení si v tomto směru dosud nepřipustil. Pan Koupal V. si je svým jednáním a beztrestností tak jistý zejména proto, protože ví a má už v praxi vyzkoušeno, že v případě potřeby ho jeho věrná a vlivná „klika“ kdykoli ochrání a vydá „patřičné“ rozhodnutí či rozsudek podle jeho přání. To mohu dokladovat v několika případech, u kterých je zřejmé, v čí prospěch úředníci nezákonně(!) postupují. Pokud bychom žili v právním státě, tak už by dávno byla zjednána náprava. Žijeme ale bohužel v kriminálním státě, kde zákony schvalují lumpové, aby chránily lumpy, což dnes a denně vidíme ve sdělovacích prostředcích i kolem sebe.

A nakonec..Ve směrnici je uvedeno, že ji schválilo zastupitelstvo dne 18.7.2012. Mám věřit tomu, že tuto pozoruhodnou směrnici schválili všichni zastupitelé? Viděli jí vůbec? Dovoluji si všechny zastupitele dopředu upozornit na to, že pokud bude Koupal V. čelit jakémukoliv podezření v souvislosti s hospodařením s obecním majetkem (a že by toho bylo..), veškerou vinu přenese na zastupitelstvo! Měl jsem již možnost se přesvědčit, že pokud se tato osoba dostane do problémů, jeho oblíbená formulace je: já jsem nic nerozhodl, to rozhodlo zastupitelstvo. Na druhou stranu, když se mu to hodí – v pozitivních případech – říká: to je moje zásluha, zastupitelstvo mi to odsouhlasilo. Formálně rozhoduje samozřejmě zastupitelstvo, ale jak to fakticky chodí na obci, o tom si nedělám žádné iluze. Vážení zastupitelé, buďte při hlasování obezřetní!

Pravděpodobně bude Koupalem V., popř. někým koho zase navede, jako reakce na můj článek opět vznesena snůška lží a urážek (to by mohl Koupal V. vyučovat), že co jsem napsal není pravda, že obec hospodaří podle zákona atd.. Proto se s předstihem ptám, pustíte mě do účetnictví obce? Pokud je obecní hospodaření obce po dobu 20 let zpětně v pořádku, jak stále Koupal V. tvrdí, není se čeho obávat. Zastávám názor, že každý občan má právo nahlédnout do účetnictví obce, ve které je přihlášen k trvalému pobytu. Uvítal bych, pokud by o tomto mém požadavku rozhodlo zastupitelstvo hlasováním. V této souvislosti si dovolím ještě uvést, že anonymní hlasování zastupitelstva není moc důvěryhodné. A když už se nehlasuje anonymně, proč je v zápisech uveden (někdy) pouze počet hlasů, př.: 5 pro, 1 se zdržel, 3 proti. Proč není v zápisech jmenovitě uvedeno kdo pro co hlasoval? Myslím, že nejenom já bych tuto informaci uvítal. Děkuji.

Milan Mikeš, Školní 94, 373 24 Římov

Je tato směrnice podle vás sofistikovaný návod k páchání trestné činnosti?

View Results

Loading ... Loading ...

Be Sociable, Share!
Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

12 komentářů u “Směrnice o zadávání veřejných zakázek, aneb příprava trestné činnosti místní samosprávou

 1. Pokusný komentář

  Zcizení – definice, vysvětlení co je to zcizení v právní řeči.
  Zákonný převod majetku do cizích rukou.
  Některé formy zcizení: prodej, darování, směna, dědění na základě závěti atd.
  Dále viz např. wikipedie:

 2. „Příprava trestné činnosti místní samosprávou.“

  Jelikož článek vyznívá tak, že se zastupitelstvo chystá k nějaké trestné činnosti, cítím za sebe povinnost reagovat na některé části.

  „Povedená a dozlatova vypečená“ směrnice
  Na tento bonmot musím podobně odpovědět, že se jedná o „Objevení Ameriky“
  Směrnice téměř toho samého znění je v platnosti již několik let. V novém znění jen došlo k podstanému snížení limitních částek, což je myslím ku prospěchu věci a v duchu toho, co by si přál i autor článku.
  Samozřejmě lze diskutovat o přiměřenosti těchto částek – projdete-li webové stránky obcí na internetu, naleznete velmi mnoho podobných směrnic, líšících se právě nejvíce těmito částkami.
  Zákon o zadávání veřejných zakázek ( č. 137/2006 Sb.) totiž zakázky pod
  1 000 000,- Kč ( u stavebních pod 3 000 0000 ) bohužel krom obecných pravidel transparetnosti atp. neřeší a je tedy v zájmu obce nějaká jasná pravidla stanovit.

  „Předpokládaná cena“ neboli předpokládaná hodnota zakázky.
  Tento termín řeší několik paragrafů ( §13-§16 ) výše zmiňovaného zákona.
  Proč je ve směrnici znovu opisovat.

  „Žádnou sankci za porušení pravidel vnitřní směrnice neukládá.“
  Sankce opět řeší zmiňovaný zákon ( §120 ) prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

  Pokud máte nějaké poznatky, že směrnice v něčem odporuje zákonu, či je dokonce protizákonná, prosím sdělte mi o kterou konkrétní věc se jedná a kontrolní výbor se tím bude opět zabývat, případně si necháme udělat podrobnější právní rozbor.
  Nejsem právník a z mého dosavadního zkoumání nic takového nevyplynulo.

  Tomáš Hluštík

  • Pokud někdo obhajuje výše popsanou, korupci podporující, směrnici o zadávání veřejných zakázek, může to být podle mého názoru pouze ze dvou důvodu:

   a) buď si směrnici pozorně nepřečetl,

   nebo

   b) má on sám ze směrnice nějaký osobní prospěch.

   Vím o tom, zjistil jsem z veřejně dostupných zdrojů, že směrnice téměř totožného znění koluje již delší dobu jako mor některými obcemi v rámci celé České republiky. Tuto informaci jsem do mého příspěvku záměrně nenapsal a čekal jsem, jestli se tím, že obdobnou směrnice mají i jiné obce, budete hájit, což se bohužel stalo. V tomto kontextu je to celé ještě smutnější.

   Ve Vašem komentáři jste ve výčtu odpovědí zapomněl na poměrně důležitou otázku. Dovolím si ji proto zopakovat: PUSTÍTE MĚ DO ÚČETNICTVÍ OBCE ŘÍMOV? Předpokládám, že to nebude žádný problém, když směrnice je dle Vašich odpovědí v pořádku.

   Píšete, že „… je tedy v zájmu obce nějaká jasná pravidla stanovit.“ Pokud vím, jste členem Zastupitelstva obce Římov od roku 2006 a sám píšete, že směrnice o zadávání veřejných zakázek, defakto stejného obsahu, platí již několik let. Jaká jasná pravidla jste za tu dobu v zastupitelstvu navrhl?

   Pane Hluštíku, proč jste byl na zastupitelstvu proti zveřejnění mého příspěvku v Informačních listech obce Římov? A kdo ještě, kromě Vás, byl proti zveřejnění mého příspěvku? Čeho se obáváte, když je podle Vás směrnice v souladu se zákonem?

   A nakonec, proč jste můj příspěvek na zastupitelstvu vůbec řešili, když příspěvek nebyl adresovaný Vám, ale byl zaslaný do Informačních listů obce Římov?

   Milan Mikeš

   • Začnu v podobném duchu jako Vy Váš předchozí příspěvek.

    Pokud někomu vadí existence směrnice, v níž se obec snaží zavést pravidla v zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, pak to může být zase dle mého názoru mimo jiné i z těchto důvodů:
    a) buď si pozorně nepřečetl zákon o zadávání veřejných zakázek
    nebo
    b) může mít on sám z neexistence směrnice nějaký osobní prospěch
    ( např. mu může vadit, že je starosta ve výběru dodavatele směrnicí limitován nějakou částkou a nemůže vybírat sám až do výše 1 000 000,- ( resp 3 000 000,- u stavebních prací ), což by v případě neexistence této směrnice bylo teoreticky možné ).

    Osobně moc nerozumím Vašemu přístupu, kdy rovnou používáte jazyk prošpikovaný termíny „trestná činnost“ atp. Chápal bych vaše rozhořčení třeba nad výší jednotlivých částek a s nimi spojeným způsobem výběru dodavatele či jiné věci a samozřejmě se o takovýchto věcech dá diskutovat a směrnici třeba i vylepšit nebo navrhnout jinou.
    Ale v situaci, kdy nová směrnice zpřísňuje podmínky oproti předchozímu stavu, případně zavádí vůbec nějaké podmínky do výběrových řízení oproti tomu, co předepisuje zákon, hovořit o trestné činnosti, mi přijde jako nepříliš konstruktivní přístup.
    Nebo by Vám více vyhovoval stav, kdy by starosta mohl řešit veřejné zakázky až do výše 1 000 000,- Kč jen dle vlastního uvážení a svých pravidel?
    Navíc pokud se občas někdo účastní zasedání zastupitelstva snadno zjistí, že o daleko menších částkách než je oněch 100 000,- se rozhoduje společně právě na zastupitelstvu.

    Ve Vašem článku věnovaném směrnici mimo jiné nabádáte zastupitelstvo k nějaké ostražitosti vzhledem k jednomu členu zastupitelstva.
    Upřímně toto spojení zrovna se směrnicí moc nechápu, protože ve směrnici dostává určité pravomoci pouze starosta. Možná třeba Vy v textu směrnice nějaký podobný jinotaj, který mi unikl, vidíte.

    Ve svém původním příspěvku jsem se chtěl vyjadřovat pouze k zákonnosti směrnice, kterou jste napadl.
    Proto jsem nechal bez reakce váš požadavek ohledně nahlédnutí do účetnictví obce.
    Pokud mne k tomu ale přímo vyzýváte, mohu se s Vámi podělit o svá dosavadní zjištění v této věci.
    ( Také proto na Váš příspěvek reaguji až teď )

    Abyste si udělal představu o reálnosti Vašich požadavků a případně nenabádal zastupitelstvo k hlasování o porušení zákona, doporučuji předem k prostudování zákony, které Vám dávají určitá práva:
    Zákon o obcích,
    Zákon o svobodném přístupu k informacím,

    ale též zákony, které Vaše práva omezí, respektive omezí toho, kdo Vám má příslušné informace poskytnout:

    Zákon o ochraně osobních údajů.

    A pokud v článku čtu „20 let zpětně“, tak ještě Zákon o archivnictví a spisové službě.

    Vyzýváte zastupitelstvo, aby hlasovalo o tom, nechat Vás nahlédnout do účetnictví obce.

    Předně by bylo dobře upřesnit termín „ nechat nahlédnout do účetnictví“
    Dovolím si předpokládat, že si pod tím představujete listování nějakým šanonem s názvem např. „ Účetnictví obce Římov za rok 2010 „ obsahujícím veškeré účetní doklady za daný rok.

    O tom však v této podobě nikdo hlasovat nemůže.
    Dle Zákona o obcích máte přístup k tam vyjmenovaným dokumentům v jejich původní podobě.
    Dle Zákona o svobodném přístupu k informacím máte na základě žádosti právo přístupu ke všem dokumentům obce. Při výkonu tohoto práva, však je třeba dodržet Zákon o ochraně osobních údajů.
    A kolik myslíte, že takových dokumentů v onom šanonu bude?

    Bohužel nikdo Vám bez souhlasu například nějakého imaginárního občana pana Vopršálka nemůže ukázat dokument, ze kterého byste vyčetl, kolik a kdy zaplatil za popelnice, že koupil pozemek od obce, že prodal pozemek obci, že koupil od obce dřevo, nebo že třeba dostal pokutu za rušení nočního klidu.
    Tím by dotyčný totiž porušil zákon a tentokrát oprávněně byste ho pak mohl pranýřovat na svém webu.
    Tím není myšleno, že tyto dokumenty nesmíte vidět. Naopak máte na to právo, ale nejdříve z nich musí být odstraněny veškeré identifikační údaje pana Vopršálka, což je dle mého názoru v přímém rozporu s tím, abyste volně procházel účetními doklady v jejich originální podobě.
    Pokud ale o nějaký doklad náležitou formou požádáte, měl by Vám být po odstranění osobních údajů jiných osob zpřístupněn.
    Nebo opravdu chcete, aby se kvůli Vašemu přání obec tentokrát neřídila platnými zákony?
    Pokuty za porušení Zákona o ochraně osobních údajů jsou u právnických osob tuším až do 10 milionů Kč.
    Tolik jsem při svém zkoumání zákonů a jejich výkladu zatím zjistil já. Vznesl jsem v tomto směru dotaz i k příslušným kontrolním orgánům a až mi přijde odpověď, dám Vám vědět, jestli je něco jinak.
    Osobně mne tato situace také netěší, původně jsem třeba myslel, že se budu zasazovat o zveřejňování celých jmen v Usneseních ze zasedání ZO, ale místo toho jsem zjistil, že na malé obci je z pohledu Zákona o ochraně osobních údajů na pováženou i zveřejňování pouhých iniciál.

    Pane Mikeši, z Vašeho příspěvku také vyplývá, že ze zasedání zastupitelstva nemáte pravdivé informace.
    O žádném zveřejnění či nezveřejnění vašeho příspěvku se nejednalo.
    Pokud si vzpomínám, Váš příspěvek byl pouze podnětem k diskuzi, zda by nebylo vhodné nastavit nějaké limity ohledně rozsahu případných příspěvků občanů a osočování občanů navzájem.
    Za sebe jsem prosazoval, že nesmí být omezována kritika obce a jejích orgánů, ale limit týkající se rozsahu by nastaven být měl, do obsahu příspěvků v rámci limitu by se však zasahovat nemělo.

    Listy mají obvykle 12 stran a jen Váš příspěvek měl asi 3 strany ve Wordu a k tomu jste ještě požadoval 3 strany směrnice.
    Jestliže mám správné informace, tak už v předposledním zpravodaji mohl být celý Váš příspěvek, pokud byste souhlasil s tím, že směrnice bude kvůli úspoře místa uvedena odkazem na webové stránky obce. S tím jste ovšem nesouhlasil, i když nejdůležitější body směrnice stejně popisujete v samotném příspěvku.
    Vydávání informačních listů na starosti nemám a vidím je obvykle až v den, kdy je roznáším, takže jsem vůbec netušil, co tam bude či nebude.
    Na kontrolním výboru jsem směrnici řešil proto, že Váš příspěvek jsem bral jako podnět, který naznačuje, že směrnice celá nebo některé její části odporuje zákonu.
    Kontrolní výbor má za úkol dohlížet nad dodržováním zákonů obcí, proto jsme zkoumali a zjišťovali, jak tomu je. Je na tom něco špatného?

    Myslím, že jsem se ve svém komentáři snažil zodpovědět Vaše dotazy a rád bych Vás požádal o totéž.
    Ve Vašem posledním komentáři jste totiž ve výčtu nových otázek zapomněl na to pro mne nejdůležitější, na odpověď na mou jedinou otázku – v čem naše směrnice porušuje zákon ?
    Pokud nějaký úřední dokument „připravuje trestnou činnost“ nebo „navádí k trestné činnosti“, jedná se podle mne o dokument, který odporuje zákonu.
    Nejlépe uveďte číslo zákona a příslušný paragraf a já Vám za sebe mohu slíbit, že se tím bude kontrolní výbor znovu zabývat a případně navrhnu příslušnou úpravu směrnice.
    Nemyslím, že mám patent na na rozum a opravdu uvítám, pokud se se mnou podělíte o Vaše zjištění v tomto směru.
    Nebo jen napište, že se Vám směrnice prostě nelíbí a já se již Vaším podnětem nebudu zabývat, protože Vás opravdu nehodlám přesvědčovat a tento Váš názor vezmu na vědomí..

   • Vážený pane inženýre,

    děkuji za Váš komentář k článku.

    S Vaším vysvětlením se ale nemohu ztotožnit, jelikož je podle mého názoru neobjektivní. Na důležité otázky jste vůbec neodpověděl. Z Vaší obhajoby směrnice o zadávání veřejných zakázek je patrná Vaše podjatost vyúsťující až v demagogickou argumentaci – například, když píšete, že do účetnictví obce mohu nahlédnout a v dalším odstavci píšete, že nemohu.

    Víte, ono je až úsměvné, jak se za každou cenu snažíte najít „1000“ důvodů jak mojí analýzu Vaší směrnice negovat, namísto toho, abyste se snažil zjistit, jaká je realita. I to o něčem svědčí. Píšete, že jste měl ohledně mé kritiky směrnice nějaká jednání (s kým neuvádíte). Podle obsahu Vašich komentářů to ale rozhodně nebyla jednání se zadáním: zjistěte pravdu. Vaším zadáním bylo očividně: všechno co se týká kritiky směrnice zpochybněte! Tomu nasvědčuje, mimo jiné, Vaše tvrzení, že o mém nahlédnutí do účetnictví obce nemůže rozhodnout zastupitelstvo, protože tomu brání existence Vámi citovaných zákonů. Nevím kdo Vám tohle poradil, ale NENÍ TO PRAVDA. To už můžete rovnou napsat, že chcete krýt případné nesrovnalosti v účetnictví. Hlasováním zastupitelstva by se navíc ukázalo, kterému zastupiteli nevadí nahlédnutí občana do účetnictví a kterému ano 😉 Je ale patrné, že Vás nepřesvědčím, že každý občan má právo vědět, jak obec hospodaří, komu co prodává atd.

    Na Vaše otázky, na které požadujete moji odpověď, odpovím v samostatném článku.

    Milan Mikeš

   • Vážený pane magistře.
    Nechápu, proč nově spojujete moji obhajobu toho, ŽE SMĚRNICE NEODPORUJE ZÁKONU ( a prosím čtěte pozorně co obhajuji a co mi pouze podsouváte ), s umožněním přístupu do účetnictví obce.
    Můj původní příspěvek se týkal právě jen výše uvedené zákonnosti či nezákonnosti směrnice.
    Mimochodem, krom obecných frází, jsem stále žádnou konkrétní odpověď na svoji otázku v čem je směrnice nezákonná neobdržel.
    Právě proto mi vaše spojení těchto dvou nesouvisejících věcí přijde jako průzračná ukázka demagogie v definici dle Vámi zaslaného odkazu z Wikipedie.

    Až na Váš následný dotaz ohledně hlasování o nahlédnutí do účetnictví obce jsem Vám napsal svůj názor na tuto problematiku a podložil jsem to i citací dokumentů, ze kterých jsem čerpal.
    Připojím i odkaz na dokument Kanceláře veřejného ochránce práv, který se touto problematikou zabývá:

    http://www.mvcr.cz/odk2/soubor/edsp-prava-obcanu-web-pdf.aspx

    Doporučuji strany 20 až ZEJMÉNA 31

    Ten bod se jmenuje:
    „2) Má občan právo nahlížet do konkrétních účetních dokladů?“

    Z těchto dokumentů jsem tedy při zveřejnění svého názoru vycházel já.
    Můžete se se mnou podělit o dokumenty, z kterých vycházíte Vy?
    Rád se poučím a znovu uvádím, že se jedná o můj zatím zjištěný názor a současně i doporučení pro Vás, jak postupovat při žádosti o Vámi požadované dokumenty.

   • Vážený pane inženýre,

    opakovaný vtip už není vtipem. 🙂

    Dostáváme se do poměrně paradoxní situace, kdy řadový občan marně žádá po zastupiteli obce odpověď na otázky týkající se hospodaření s veřejným majetkem a zastupitel obce opakovaně požaduje po řadovém občanovi odpověď na otázku, na kterou již 2x dostal odpověď.

    Pokud na tom bude trvat, odpovím Vám na Vaši otázku potřetí, ale nejdříve prosím odpovězte na otázky, které Vám, zastupiteli obce Římov, byly položeny.

    Pro Vaši informaci doplňuji, že to, co jsem Vám napsal, je podle reakce jiných čtenářů srozumitelné. Přišlo mi několik emailů podivujících se nad obsahem předmětné směrnice.

    Co se týká dokumentů ombudsmana, je v naprostém pořádku, že je jako zastupitel znáte. O to snazší bude pro Vás připravit požadované listiny k nahlédnutí. Upřímně řečeno, nerozumím tomu, když máte návod jak to udělat, proč jste doposud nepřipravil požadované listiny k nahlédnutí?

    Vážený pane inženýre, snad se čtenáři Rimov.info dočkají Vašich KONKRÉTNÍCH a NEVYHÝBAVÝCH odpovědí na otázky položené v článku 3 otázky na pana Ing. Tomáše Hluštíka, člena Zastupitelstva obce Římov.

    Děkuji a jsem s pozdravem
    Milan Mikeš

 3. Aha, až teď po napsání dalšího komentáře vidím, že komentáře podléhají schválení a ty první na něj.

 4. Pane magistře.
  Paradoxní je zejména to, že si patrně pletete diskuzní fórum na těchto VAŠICH SOUKROMÝCH STRÁNKÁCH s elektronickou podatelnou obecního úřadu, když se oháníte řadovým občanem a zastupitelem.
  Já nemám žádnou povinnost tyto vaše články sledovat a komentáře píšu jen proto, abych položil nějakou protiváhu vašim jednostranným názorům.
  A od teď již nechám jen na čtenářích, aby si s použitím vlastní inteligence a mnou předložených zdrojů udělali vlastní názor.
  Na mou jedinou otázku jste dosud smysluplně neodpověděl, ale o tom až v mé jiné reakci na váš nový článek.
  Co se týká dokumentů ombudsmana – kde jste tam prosím vyčetl informaci, že o nějakém zveřejnění dokumentů rozhoduje zastupitel nebo zastupitelé?
  Uveďte prosím konkrétní stranu, rád se poučím. Jenže toho se asi nedočkám, protože s poskytováním konkrétních informací pro svá tvrzení máte trvale potíže.
  Já vám naopak doporučím konkrétně stranu 15 dole:
  „Náležitosti žádosti
  Předložená žádost musí obsahovat některé zákonem stanovené náležitosti:
  / musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena
  / že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu InfZ
  / adresa pro doručování (jedná se o adresu žadatele jako např. jeho poštovní adresa,
  elektronická adresa – email, datová schránka).“

  Nikde tam není nic o zveřejnění žádosti v nějakém článku na webových stránkách.

  A dále cituje na str. 16:

  „Žádost lze podat:
  / v listinné podobě (prostřednictvím poštovního přepravce)
  / elektronicky (prostřednictvím elektronické podatelny povinného subjektu, pokud ji
  tento zřídil. Není-li však adresa elektronické podatelny zveřejněna, postačí podání na
  jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu)
  / elektronicky (datovou schránkou)

  Opět prosím není mou vinou, že zákon i ombudsman opomněl možnost zveřejnit podobnou žádost prostřednictvím stránek rimov.info.

  Upřímně řečeno nevím, když už jsem vám několikrát poskytl návod jak máte postupovat, jste nějakou žádost skutečně nepodal.

  • Vážený pane inženýre,

   internetové stránky Rimov.info byly založeny z důvodu nezveřejnění mého příspěvku o zadávání veřejných zakázek v Informačních listech obce Římov, což předpokládám víte. Pokud si dobře vzpomínám, nezval jsem Vás resp. nepožadoval jsem po Vás návštěvu těchto internetových stránek – jak správně píšete – soukromých internetových stránek. Web Rimov.info je otevřen diskuzi a na rozdíl od oficiálního obecního webu Rimov.cz je zde možnost vyjádření vlastního názoru, čehož jste Vy sám důkazem.

   Jsem rád, že píšete na web Rimov.info své názory ke směrnici o zadávání veřejných zakázek, nicméně, nemůžete přeci počítat s tím, že budu ke zveřejňovaným příspěvkům na svém vlastním webu mlčet a budu odpovídat pouze písemně na obecní úřad. Předpokládám, že pokud na web píšete, chcete o věci diskutovat. Já samozřejmě vím, jak se podává oficiální žádost na obecní úřad, ale o to na webu Rimov.info přeci nejde. Položil jsem Vám otázky na webu Rimov.info, protože jsem si myslel, že chcete o směrnici diskutovat resp. ji obhajovat a protože odpověď na položené otázky zajímá více lidí, nejenom mě. Pokud ale jako zastupitel obce odpovídat nechcete, neodpovídejte.

   Mohl bych samozřejmě postupovat jak navrhujete, tzn. nechat Vás na mém soukromém webu Rimov.info psát Vaše názory, neptat se Vás na nic na tomto webu resp. pokud se Vás budu chtít zeptat, měl bych podle Vás poslat oficiální písemnou žádost na obecní úřad. Nezlobte se, potom ale nerozumím tomu, proč na web Rimov.info cokoli píšete. Vámi navrhovaný způsob komunikace skutečně nesdílím.

   S pozdravem
   Mikeš M.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *